Ny tobakslag förbjuder rökning - Skånetrafiken -

5071

Stopp för rökning på uteserveringar Polismyndigheten

webbplats · Frågor och svar om nya tobakslagen, Folkhälsomyndighetens webbplats  En ny lag om tobak och liknande produkter gäller från 1 juli 2019. Den nya lagen innebär att tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och  direktivet (SOU 2015:6). Utredningen överlämnar här sitt slutbetänkande En översyn av tobakslagen – nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14). Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler.

  1. Mysql group_concat
  2. Karin fossum una mujer en tu camino

Den nya tobakslagen (2018:2088) ersatte den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Ny tobakslag från och med 1 juli 2019. Den första juli började den nya tobakslagen att gälla. Den nya lagen heter Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, och i och med dess ikraftträdande kommer en del förändringar att ske. Förändringarna i den nya lagen är i korthet: Det råder rökförbud på uteserveringar och vid entréer. Miljöförvaltningens tobakstillsyn väntas öka kraftigt i samband med att den nya tobakslagen träder i kraft. Lagen innebär en ökad arbetsbelastning, men också att det blir lättare för Den nya tobakslagen träder i kraft 1 juli 2019.

Ny tobakslag 1 juli 2019 Länsstyrelsen Södermanland

Stefan Löfven . Annika Strandhäll (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll .

Nya tobakslagen

Ny tobakslag från 1 juli 2019 – Enköpings kommun

Nya tobakslagen

Skyltarna kommunicerar att det är  1 jul 2019 Den nya tobakslagen innebär bland annat att det inte kommer att vara tillåtet att röka på uteserveringar och i närheten av entréer dit  22 okt 2019 Den nya tobakslagen, Lagen om tobak och liknade produkter, trädde i kraft den 1 juli och har främst blivit omtalad för förbudet mot att röka på  1 juli träder den nya tobakslagen i kraft som innebär att det blir rökförbud på fler offentliga platser utomhus. Information om den nya lagen riktad till… 25 okt 2019 Den nya tobakslagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer och tillståndsplikt för tobaksförsäljning.

Den 1 juli 2019 träder en ny lag om tobak och liknande produkter i kraft. Den tidigare tobakslagen ersätts och den nya lagen innehåller bland annat regler om rökförbud och försäljning av tobaksvaror. Detta kommer att få konsekvenser för handlare. Svensk Handel har samlat den viktigaste informationen för att underlätta omställningen. Ny tobakslag röstades igenom i riksdagen i går 13 december 2018 – Den nya tobakslagen är ett viktigt steg på vägen, men når inte hela vägen fram.
Målinriktat urval

Nya tobakslagen

tillståndsplikt införs för detalj- och partihandlare; spårbarhetskrav införs; nya rökfria miljöer En ny tobakslag innebär nya rökfria miljöer. Den 1 juli 2019 trädde den nya tobakslagen (2018:2088) i kraft. Den innebär bland annat ett utökat rökförbud på platser där allmänheten vistas, till exempel: Perronger, bushållsplatser, taxizoner och andra områden i anslutning till färdmedel, så som biljettområden och gångbanor. 2019-05-12 Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Lagen skyddar även personer från att utsättas för passiv rökning. Nya rökfria miljöer. Den nya tobakslagen innebär att bland annat att uteserveringar utanför restauranger och caféer ska vara rökfria.

Idag, den 1 juli träder en rad nya lagar i kraft, däribland den omdebatterade tobakslagen, som bland annat innebär att det blir rökförbud på fler platser än tidigare, och att det krävs tillstånd för att sälja tobaksvaror. Men vad innebär den egentligen? Ny tobakslag från och med 1 juli 2019. Den första juli började den nya tobakslagen att gälla. Den nya lagen heter Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, och i och med dess ikraftträdande kommer en del förändringar att ske. Förändringarna i den nya lagen är i korthet: Det råder rökförbud på uteserveringar och vid entréer. Den nya tobakslagen införs den 1 juli 2019.
Vad ar arvsskifte

Att skydda barns och ungas hälsa är ett av lagens huvudsyften. Rökfria miljöer är:. Från och med 1 juli i år blir det totalförbjudet att röka på många platser i Bollnäs kommun då den nya tobakslagen träder i kraft. Från och med 1  En ny lag om tobak och liknande produkter trädde i kraft den 1 juli.

Convenience Stores Sweden har tagit fram en samlad information och lathund gällande den nya tobakslagen och tillståndsplikten. Vår rekommendation till dig som handlare är att utgå från denna vägledning till dess att tillämpningen av den nya tobakslagen har etablerat sig på ett sätt som behandlar alla butiksansvariga handlare lika i hela landet. Den nya tobakslagen har tagits fram för att alla individer i samhället ska kunna vistas i alla offentliga utemiljöer på lika villkor. Genom att förbjuda rökning i utomhusmiljöer som allmänheten har tillgång till vill man samtidigt avnormalisera rökning. Sveriges riksdag röstade den 12 december 2018 igenom en ny tobakslag - Lag om tobak och liknande produkter. Genom nya lagen – lag om tobak och liknande produkter - upphävs lagen Tobakslagen 1993:581 och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Gott rykte korsordFörsäljning av tobak - Huddinge kommun

I propositionen föreslås att tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) Tobakslagen innehåller bestämmelser om. rökfria områden ute och inne ; rökfri arbetsmiljö ; hälsovarningar och innehållsdeklaration på tobaksförpackningar; handel med och införsel av tobak ; marknadsföring av tobak; produktkontroll av tobaksvaror; Här kan du läsa sammanfattningar av de flesta av tobakslagens regler: Rökfria områden Varsågod: Information och lathund - nya tobakslagen • Den nya tobakslagen omfattar även produkter som e-cigaretter, vattenpipor, nikotinfria örtprodukter för rökning och • Rökförbud införs på bl.a. uteserveringar och vid entréer till butiker och andra utrymmen som allmänheten har tillträde • Den nya lagen – lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, som riksdagen röstade igenom i december förra året – ersätter tidigare lagstiftning inom området och innehåller även nya bestämmelser om rökfria miljöer och handel med tobak och liknande produkter. Från och med 2019 gäller den nya lagen om tobak och liknande produkter (nya tobakslagen). Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter (1 kap.