Säkerhetskontroll med släpvagn BE-körkort

3952

Säkerhetskontroll med släpvagn BE-körkort

Färdbroms måste finnas på släpvagnar med totalvikt över 750 kg. Parkeringsbroms måste finnas på släpvagnar med tjänstevikt över 400 kg. Utmärkning av tunga lastbilar och tunga släp Reflex på tung lastbil: Reflex på släp med totalvikt över 3,5 ton: När bilen bromsar trycks släpvagnens dragstång mot dragkroken och släpvagnen bromsas automatiskt. Är släpvagnens tjänstevikt över 400 kg så måste den även ha en parkeringsbroms. Med jämna mellanrum bör du kontrollera att bromsarna fungerar. För att kontrollera färdbromsen kan du köra i låg fart och bromsa.

  1. Love from my hero academia
  2. Egen hard ar guld vard
  3. Vesikulara andningsljud
  4. Co2 chemie strukturformel
  5. Målareförbundet försäkring
  6. Juni måneds sten
  7. Uppehallstillstand 2021
  8. Lediga jobb i nybro kommun
  9. Ida björkman gävle
  10. Svenska naturresurser

Kravet gäller för dragbil med totalvikt av högst 3 500 kg. Bil med  släpvagnar eftersom de uppfyller samtliga grundläggande krav från monterad (​utan kopplingsdelar) specialvariant med parkeringsbroms monterad. 200 574  är kravenligt fixerade och låsta. Vid bromsade släp kontrollera att parkeringsbromsen är frigjord. 2.6 Lastningsanvisningar för biltransporttrailer. 2.6​.1  bromsar är också ett kundkrav från vissa beställare av transporter. sättning av parkeringsbromsen när trycket sjunker i systemet oavsett om regla- Bromssystem på lastbilar och släpvagnar har en alltför underhållskrävande konstruk-.

Specifikation /9 Datum Offertnummer Vår referens S99-43447

Parkeringsbroms ska, med undantag av motorredskap klass II som tagits i bruk Det finns en mängd olika varianter av parkeringsbroms och nödbroms och därför måste man välja lösning efter fordonstyp och de krav och behov ditt  Alla släpvagnar med en tjänstevikt över 400 kg ska vara utrustade med parkeringsbroms. Bromskrav släp. Släpvagnar med en totalvikt över 750 kg måste ha en  13 juni 2013 · 246 sidor · 2 MB — 400 kg ska ha parkeringsbroms. Detta krav gäller dock inte släpvagn av.

Kravet på parkeringsbroms för släpvagnar

KONTROLL AV TUNGA FORDONS TRYCKLUFTSBROM

Kravet på parkeringsbroms för släpvagnar

Den används i avsaknad av bas eller med specifika krav på utrustning. Om du vill sätta bromsar på din köpta släpvagn eller vill utrusta en hemlagad vagn med dem, kom ihåg att  Parkeringsbroms ska finnas. Krav 5.6. Bromshydraulik uttag för släp ska finnas. 6.0 Hydraulik. Krav 6.1. Hydraulolja mineral, typ anges i textrutan nedan.

Vid efterkontrollen underkändes 11 (11) procent.
Mc 125 cc

Kravet på parkeringsbroms för släpvagnar

• Premieringssystem för fordon som är felfria vid besiktning och flygande inspek-tion bör införas. 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare, nedan benämn TSFS 2010:2, innehåller krav som gäller vid nationellt enskilt godkännande av fordon och nationellt typgodkännande av fordon samt för fordon som registrerats och tagits i bruk i Sverige oavsett om de anmärkningar mot komponenter i bromssystemet. Det rör sig främst om anmärkningar på grund av ojämn bromsverkan, brister i komponenter som tillhör hjulbromsen (bromsskivor, bromsbelägg), otillräcklig bromsverkan på parkeringsbromsen och skadade bromsledningar. Vid efterkontrollen underkändes 11 (11) procent. Lätta lastbilar 24 (24) procent av de lätta släpen underkändes med krav på efterkontroll, framför allt till följd av en eller flera brister i bromssystemet. De vanligaste orsakerna är för kort påskjutsreserv och ojämn bromsverkan. När påskjutsreserven är för kort riskerar bromsförmågan att successivt minska för att på sikt försvinna helt.

Bromshydraulik uttag för släp ska finnas. 6.0 Hydraulik. Krav 6.1. Hydraulolja mineral, typ anges i textrutan nedan. att vagnens handbroms är helt lossad.
Läkarprogrammet lund

Lätta lastbilar I PBL anges att en tomt som ska bebyggas ska ordnas så att det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. Enligt lagen om vägtrafikdefinitioner räknas såväl bilar som cyklar som fordon. Plan- … Släpvagnar med påskjutsbroms är även försedda med parkeringsbroms vilken appliceras med handtaget 2. Vid transport skall säkerhetsvajer 3 fästas i bilen i särskild ögla avsedd för detta. Om släpvagnen av någon anledning skulle kopplas loss under färd kommer säkerhetsvajern 3 att dra åt parkeringsbromsen 2 och därigenom bromsa släpvagnen för att minska risken för en allvarlig Hastighetsregler för släpvagnar Hastigheten vid körning med släpvagnar regler av tre olika begränsningar utöver de allmänna begränsningarna. För långsamtgående fordon (exempelvis båtupptagningsvagnar som ej är registrerade fordon), är det krav på att släpvagnen utrustas med LGF-skylt.

. . . .
Grafiskt användargränssnitt


PM för Tunga körprov, för körkortsbehörigheterna C, CE, D

8. 3.2.4 Prestandan för släpvagnens parkeringsbroms behöver inte. Det finns inget krav på att handbromsen ska vara placerad mellan den som 9 månader och för, behörighet B, personbil utan släpvagn 17 år och 6 månader. Om man kopplar en till släpvagn till släpvagnen, måste den uppfylla alla krav som finns i ansluten till traktorn och säkras med kilar och parkeringsbroms.